Är jag i riskzonen?

Det finns många olika faktorer som kan påverka den personliga risken för snarkning. I de flesta fall kan man med anpassningar i livsstil minska riskerna för snarkning. Klicka på någon av ikonerna nedan för att se vilka förändringar du behöver göra för att du lättare ska få dina åtta timmars sömn.


Genetiska faktorer

Få mer information
 

Förkylning, allergi och täppt näsa

Få mer information
 


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt