FAQs

Har du en fråga om Snoreeze?

Varför snarkar jag?

Kommer Snoreeze Halsspray/Munremsor fungera för mig?

Kommer Snoreeze Nässpray/Näsplåster fungera för mig?

Hur fungerar Snoreeze Halsspray/Munremsor?

Hur fungerar Nässpray?

Hur fungerar Näsplåster?

Hur fungerar Snoreeze snarkskena?

Kan jag använda Snoreeze produkter om jag är gravid eller ammar?

Kan jag använda Snoreeze produkter om jag har astma eller andra andningssvårigheter?

Kan jag använda mer än rekommenderad dos av Snoreeze produkter?

Kan jag använda Snoreeze produkter om jag äter medicin?

Kan jag använda Snoreeze produkter och dricka alkohol?

Är övervikt kopplat till snarkning?

Är rökning kopplat till snarkning?

Var kan jag köpa Snoreeze-produkter?

 

Varför snarkar jag?

Den främsta orsaken till snarkning är att musklerna i halsen slappnar av vilket gör att luftvägarna blir trängre och den avslappnade muskelvävnaden vibrerar. I dessa fall hjälper Snoreeze Munremsor och halsspray.

En annan orsak till snarkning är blockerat luftflöde i näsan. Detta kan orsakas av förkylning, allergi eller täppt näsa vilket gör att man andas genom munnen och därför börjar snarka. Snoreeze Nässpray och Näsplåster hjälper mot detta.

Det är också möjligt att du snarkar på grund av mjuka vävnader i halsen och täppt näsa. En kombination av Snoreeze-produkter för mun och näsa är att rekommendera för att lindra snarkning om detta är fallet.

 

Kommer Snoreeze Halsspray/Munremsor fungera för mig?

Snoreeze Halsspray/Munremsor är inriktade på de främsta orsakerna till snarkning och har tillverkats med de mest högljudda snarkarna i åtanke.

 

Kommer Snoreeze Nässpray/Näsplåster fungera för mig?

Snoreeze Nässpray/Näsplåster är framtagna för dem som snarkar på grund av förkylning, allergi eller täppt näsa. 

 

Hur fungerar Snoreeze Halsspray/Munremsor?

Snoreeze Halsspray/Munremsor ger dig snarkfri sömn i upp till åtta timmar. Detta resultat är möjligt tack vare en patenterad formula som reglerar de aktiva ingredienserna.

 

Hur fungerar Snoreeze Nässpray?

Snoreeze Nässpray har en unik blandning av naturliga ingredienser som öppnar upp luftvägarna i näsan för att förbättra luftens möjlighet att passera.

 

Hur fungerar Snoreeze Näsplåster?

Snoreeze Näsplåster öppnar näsans luftvägar för att öka lufttillförsel.

Hur fungerar Snoreeze Snarkskena?

Snoreeze Snarkskena behandlar sömnapné och är inriktad på de främsta orsakerna till snarkning. Den anpassningsbara designen justerar käkens position för att öppna upp övre luftvägar och lindra sömnapné och snarkning.

Kan jag använda Snoreeze-produkter om jag är gravid eller ammar?

Snoreeze-produkter är tillverkade med naturliga ingredienser och säkra att använda för dig som är gravid eller ammar. Vi rekommenderar dock att du rådgör med din läkare innan du börjar använda dem.

 

Kan jag använda Snoreeze produkter om jag har astma?

Snoreeze-produkter är tillverkade med naturliga ingredienser och säkra att använda för dig som har astma eller andra andningssvårigheter. Vi rekommenderar dock att du rådgör med din läkare innan du börjar använda dem.

 

Kan jag använda mer än rekommenderad dos?

Ja, det är säkert att använda Snoreeze-produkter mer än vad som står i instruktionen. Men den rekommenderade användningen är tillräcklig.

 

Kan jag använda Snoreeze produkter om jag tar medicin?

Snoreeze-produkter är tillverkade med naturliga ingredienser och är därför säkra att använda tillsammans med medicin, men vi rekommenderar att du rådgör med din läkare innan användning av dem. Vissa mediciner kan öka snarkning för att de gör musklerna i halsen mer avslappnade.

 

Kan jag använda Snoreeze produkter och dricka alkohol?

Det är säkert att dricka alkohol och använda Snoreeze produkter. Men alkohol kan öka snarkning på grund av mer avslappnade muskler i halsen. Snoreeze-produkter kommer att vara mindre effektiva om du druckit alkohol.

 

Är övervikt kopplat till snarkning?

Om du är överviktig kan ökad vävnadsmassa göra luftvägarna i halsen trängre vilket leder till mer snarkning och mer högljudd snarkning.

 

Är rökning kopplat till snarkning?

Rökning kan irritera och skada vävnaden i halsen vilket gör att luftvägarna blir inflammerade. Detta leder till mer och mer högljudd snarkning.

Var kan jag köpa Snoreeze-produkter?

Snoreeze-produkter kan köpas på Apotek Hjärtat, Apoteket AB, Kronans Apotek, Lloyds Apotek, Apoteks Gruppen. 


Error loading MacroEngine script (file: )


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt