Har jag sömnapné?

Vad är sömnapné?

Sömnapné är ett andningstillstånd kopplat till snarkning som orsakar andningsuppehåll under sömn. Den vanligaste formen av sömnapné, obstruktiv sömnapné, är när luftflödet till lungorna förhindras av obstruktion under sömn. Obstruktionen orsakas av bristande muskelspänst i övre luftvägarna.

Hur vet jag om jag har sömnapné?

Sömnapné kan drabba personer i alla åldrar och både män och kvinnor. Det finns dock viss ökad risk för män över 65. Två faktorer som ökar risk för att man utvecklar sömnapné är rökning och övervikt. 

Muskelspänsten i övre luftvägarna minskar när man sover och kroppen är avslappnad; detta skapar en obstruktion som gör att luften inte färdas lika fritt till lungorna. När du drabbas av obstruktiv sömnapné är det sannolikt att du vaknar till av en högljudd snarkning. 

Du kan lida av obstruktiv sömnapné om du slutar andas när du sover, vaknar trött eller lätt somnar till under dagen.

 

Hur kan sömnapné påverka mig?

Vissa av de symptom som du kan uppleva om du lider av sömnapné är: mycket och högljudd snarkning, flämtande eller kvävningskänsla under sömn, uppvaknande med huvudvärk, ofta förekommande sömnighet under dagen. Det finns också sammanhängande allvarliga medicinska tillstånd. Det finns vetenskapliga bevis på att obstruktiv sömnapné kan leda till högt blodtryck vilket kan leda till ökad risk för stroke och hjärtattack. Du kan förebygga högt blodtryck genom att hålla en hälsosam vikt, träna regelbundet och äta en balanserad diet. Dessutom kan du minska risken för högt blodtryck genom lämplig behandling mot din sömnapné. 

Obstruktiv sömnapné har även kopplats till risken för utveckling av Typ 2-diabetes. Diabetes är ett tillstånd som leder till ökad blodsockernivå. Om du lider av obstruktiv sömnapné kan det påverka din kropps förmåga att bryta ned blodsocker.

 

Vad kan jag göra?

Om du upplever några av dessa symptom rekommenderar vi att du omedelbart konsulterar läkare.

Mild sömnapné

Om du lider av mild sömnapné kan du påverka ditt hälsotillstånd med justeringar i livsstil samt användande av Snoreeze snarkskena. Snarkskenan hjälper dig att behandla din sömnapné genom att justera din käkposition så att luftvägarna öppnas. Snoreeze snarkskena justerar din tungas position så att den inte blockerar vilket gör att luften lättare färdas till dina lungor och du andas obehindrat när du sover. Klicka här för att se Snoreeze snarkskena och få mer information om hur den kan hjälpa dig.

Allvarlig sömnapné

Om du lider av allvarlig sömnapné är den bästa behandlingen för dig en CPAP apparat. 

Hur effektiva är snarkskenorna?

Det finns kliniska bevis för att snarkskenorna fungerar lika väl som CPAP för de flesta som lider av mild eller måttlig sömnapné. Många användare intygar att munskenan är att föredra framför CPAP när det gäller användarvänlighet och frånvaro av bieffekter.

 


Error loading MacroEngine script (file: )


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt