Om snarkning

Vad är snarkning?

Snarkning är ljudet som uppstår när mjuka vävnader i munnen, näsan och halsen vibrerar när man sover. Ljudet orsakas av turbulens i övre luftvägarna vid andning.

Bevis tyder på att obehandlad snarkning förvärras. Vibrationerna som uppstår vid snarkning påverkar de blodkärl som förser muskler i huvud och nacke med blod. Om ingen behandling sker försvagas dessa muskler och deras förmåga att hålla luftvägarna öppna minskar, vilket ökar benägenheten att snarka oftare och högre. 

 

Vad är de främsta orsakerna till snarkning?

Den främsta orsaken till snarkning är förslappade muskler på baksidan av halsen. Detta för att övre luftvägarna blir trängre och de mjuka vävnaderna vibrerar. Det är dessa vibrationer som skapar ljudet av snarkning.

 

Snarkning orsakad av förkylning, allergi eller täppt näsa?

En annan orsak till snarkning är att luftvägarna i näsan påverkas av en förkylning, allergi eller täppt näsa. Detta kan begränsa eller blockera luftflödet genom näsan vilket gör att man börjar andas genom munnen och då börjar snarka.

Vissa faktorer kan öka risken eller graden av snarkning. Klicka på länkarna nedan för att se hur faktorerna kan påverka dig.

 

Vad är multifaktoriell snarkning?

Snarkning kan orsakas av både förslappade muskler i halsen och trånga luftpassager i näsan. Denna snarkning kallas för multifaktoriell snarkning.

Det finns flera faktorer som kan bidra till multifaktoriell snarkning. Besök vår Är jag i riskzonen? sida för att se vilka faktorer som kan påverka dig.

Snarkning kan ibland tyda på ett mer allvarligt sömnrelaterat tillstånd som kallas obstruktiv sömnapné. Detta är ett tillstånd som orsakar avbruten andning under sömn. Du kan läsa mer om detta på vår sida om sömnapné.

Det finns många olika faktorer som kan påverka den personliga risken för snarkning. I de flesta fall kan man med anpassningar i livsstil minska riskerna för snarkning. Klicka på någon av ikonerna nedan för att se vilka förändringar du behöver göra för att du lättare ska få dina åtta timmars sömn.


Error loading MacroEngine script (file: )


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt