FÅ UT DET MESTA AV DIN SNARKLINDRINGSPRODUKT

Ibland kan det vara svårt att veta om din snarkning har förbättrats, särskilt om du sover ensam. Därför har vi skapat SoundSleep, en medicinsk app som har utvecklats av världsledande AI-experter från Sheffields universitet.

SoundSleep spelar in hur högt och hur ofta du snarkar. Breathing Disruption Index (BDI, är relaterat till AHI – Apné Hypopné Index) spårar också hur ofta du slutar andas eller har svårigheter att andas under natten. Appen ger dagliga rapporter utan kostnad för att hjälpa dig bevaka din sömnhälsa. Den maskininlärande algoritmen hos SoundSleep har tränats att känna igen de unika akustiska egenskaperna hos snarkning, vilket gör dessa rapporter mer tillförlitliga än de som andra snarkappar kan ge.

I kombination med en snarklindringsprodukt kan SoundSleep hjälpa dig att lista ut vilken produkt som fungerar bäst för dig. Dina rapporter från varje natt indikerar om du snarkade mer eller mindre jämfört med de tidigare nätterna, eller om du hade färre andningsuppehåll. Appen ger dig också valet att skriva in “snarkfaktorer” i ekvationen. Genom att förse dig med hela bilden erbjuder SoundSleep möjligheten att upptäcka om det är livsstilsfaktorer eller faktorer i omgivningen som påverkar din snarkning, eller om det är en produkt som du använder.

För mer information om SoundSleep-appen, besök www.soundsleep.info