SEKRETESS OCH ANVÄNDARVILLKOR

Passion For Life Healthcare (UK) Limited (PFLH) ser sekretessen och säkerheten av din personliga information som något av största vikt. Sekretessvillkoren förklarar hur vi samlar, använder och säkrar din personliga data såväl som dina rättigheter kring datan vi sparar och använder.PFLH är både Data-kontrollant och Data-behandlare av den insamlade informationen som specifieras nedan

Vilken personlig data samlar vi in?

Om du köper våra produkter från vår hemsida, kontaktar oss direkt eller via en av våra återförsäljare kan vi komma att spara följande information.

 • Din titel
 • Namn och efternamn
 • Ditt kön
 • Din adress och epost
 • Din betalinformation
 • Hälsorelaterad information
Hur samlar vi in din personliga data?
 • När du köper produkter från vår hemsida.
 • När du godkänner att prenumerera på våra nyhetsbrev på vår hemsida.
 • När du kontaktar oss direkt, både online och offline, för att ge feedback på en eller flera av våra produkter.
 • När du ger feedback på våra produkter via en av våra återförsäljare, inkluderat onlinehandel och/eller återförsäljare.
Hur använder vi din personliga data?
 • För att behandla och fullfölja dina onlineköp av våra produkter inköpta via vår hemsida.
 • För att svara på dina frågor.
 • För att kontakta dig ifall vi behöver informera dig om en hälsorisk rörande en av våra produkter som du har köpt från vår hemsida som behöver återkallas.
 • För att dokumentera och undersöka din feedback angående användning av en av våra produkter, inklusive klagomål.

Om du har valt att motta marknadsföringskommunikation från oss:

 • För att skicka nyhetsbrev till dig med information rörande våra produkter.
 • För att skicka inbjudningar för att delta i undersökningar rörande våra produkter.

Användandet av en tredje parts hemsida

Integritetsskyddet gäller inte för de följande applikationerna och hemsidorna. Det är viktigt att du läser policyn för de hemsidor du besöker.

 • Våra produkter köpta via en tredje parts hemsida.
 • Kontakt med oss via tredje parts hemsidas egna kommunikationskanaler.
 • Länkar från PFLH:s hemsida till tredje parts hemsida som en tjänst till våra användare.
Hur lagrar vi din personliga data?

En cookie är en liten mängd data genererad av en hemsida som sparas av din webbrowser. Cookies kommer ihåg information om dig, som en preferensfil sparad av en mjukvaruapplikation. Cookies har många funktioner men används främst för att spara inloggningsinformation och användarpreferenser för en specifik hemsida. Var god läs igenon vår policy för cookies för mer information.

Sparande av information

Vi använder och sparar din information så länge den behövs för det syfte den samlades in för. Hur länge det sparas beror på informationen i fråga, vad den används för, och lagstadgade krav.

Hur vi säkrar din data

PFLH-styrda säkrade datanätverk skyddas av en standardbrandvägg för industrin, samt lösenordsskydd. Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust av, missbruk av, och förändring av din användardata.

Förutom som beskrivet nedan har enbart auktoriserad personal tillgång till informationen du delar till oss. Vi har strikta regler för PFLH:s anställda med tillgång till antingen databasen som lagrar användarinformationen eller till värdservrarna för våra tjänster. Vi kan inte garantera att förlust, missbruk, eller förändring av data inte kan hända, men vi tar alla möjliga åtgärder för att förhindra att det händer.

Delad information

PFLH kommer inte sälja eller hyra ut din data till en tredje part för något syfte.

I vissa fall kommer vi avslöja din data i följande omständigheter.

Vi kan använda noggrant utvalda tredjeparter för att tillgodose oss med stöttande tjänster kopplade till hemsidan och sådana parter kan få tillgång till din information för att kunna utföra dessa tjänster. Vi ställer krav på alla företag som utför dessa tjänster att möta samma nivå av dataskydd som vi håller.

När vi har anledning att tro att det är nödvändigt att ge ut denna information för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan utsätta sig själv eller andra för skada, eller som strider mot PFLH:s rättigheter eller verksamhet, andra användare av sidan, eller annan person som kan ta skada av aktiviteten, eller;

När vi anser att lagen kräver det, eller som svar på ett krav från rättslig myndighet under brottsundersökning, eller civila eller administrativa auktoriteter i samband med avvaktan på civilrättsliga fall av administrativ utredning, eller;

När vi behöver visa att vi följer vårt kvalitetstyrningssystem och standarder för medicintekniska produkter, till vårt anmälda organ. I detta scenario kan vi behöva dela dina uppgifter med en extern revisor utsedd av det anmälda organet för att visa lämplig dokumentation och underlätta produktåterkallelser och övervakningsförfaranden.

Om du har samtyckt till att delta i en PFLH-forskning kan din data delas med en tredjepartsorganisation i kontrakt med PFLH för att stödja PFLH:s forskningsprogram. Som en del av vårt servicekontrakt med den tredje partens organisation kommer vi att kräva att de använder och skyddar data i enlighet med målen för PFLH:s forskningsprogram.

Känslig personlig information

Dataskyddsförordningen och sekretesslagen definierar känslig personlig information som information rörande ursprung och etnicitet, politisk ståndpunkt, religion eller andra liknande ställningar, fackmedlemskap, fysisk eller mental hälsa, sexualitet, kriminella misstankar, åtal eller domar.

Förutom känslig data som samlats in genom klagomål, förfrågan, feedback på någon av våra produkter som en del av PFLH:s forskningsprogram där du har godkänt ditt deltagande. PFLH kommer inte samla eller spara personlig känslig data.

Cookie policy

Session cookies

Session cookies är tillfälliga och raderas när webbläsaren stängs. Dessa cookies tillåter användare att bli igenkända när de är inne på hemsidan. Detta innebär att sidförändringar och val av objekt blir ihågkomna från sida till sida. Dessa används till största del av e-handelsföretag för att spara objekt placerade i din varukorg på hemsidan. Utan dem skulle utchecknings-sidan inte komma ihåg någon tidigare aktivitet från andra sidor, och din varukorg skulle förbli tom.

Beständiga cookies

Beständiga cookies är sådana som tillåter hemsidor att “komma ihåg” dig när du besöker dem. Detta resulterar i snabbare och smidigare tillgång – ofta genom att du inte behöver logga in igen, eller fylla i dina föredragna inställningar.

Beständiga cookies är designade för att lagra data under en förlängd tidsperiod. Varje cookie skapas med ett utgångsdatum – vilket kan vara alltifrån några få dagar till några år. När utgångsdatumet nås raderas cookien automatiskt. Det innebär att hemsidan inte längre kommer ihåg dina föredragna inställningar.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies av flera anledningar, inkluderat:

 • Se till att användaren är säker (session cookie)
 • Möjliggöra vissa funktioner på sidan (session cookie)
 • Följa besökarbeteende och webtrafik (beständig cookie)Du måste godkänna cookies om du vill ha tillgång till vissa delar av hemsidan som är till för registrerade användare. Session cookies sparar ej på personlig information. Du kan acceptera eller neka cookies från alla hemsidor genom att ändra dina inställningar för din browser.
 • Om du vill lära dig med om cookies, eller hur man kontrollerar, avaktiverar eller raderar dem, var vänlig och besök https://aboutcookies.org. Specifika tredjeparts-annonsörsnätverk inkluderat Google tillåter även användare att modifiera deras preferenser för internetbrowsing. Besök https://google.com för att lära dig mer.
 • Hur du avaktiverar cookies
 • Beständiga cookies hjälper oss att utvärdera och förbättra personaliseringen av våra marknadsföringskampanjer. De samlar in anonym data om hemsidans besökare och hur de använder sidan. Dessa inkluderar Google Analytics cookies, som används för att samla anonym mass-statistik. Dessa cookies hjälper oss förstå hur besökarna använder vår sida.
Vilka cookies använder vi oss av?
 • Google Analytics (_ga) – Samlar data om användarenheter och beteenden. Spårar användare över marknadsföringskanaler. Utgår efter 36 månader.
 • Cloudflare (cfuid) – Identifierar betrodd webtrafik.
 • Woocommerce (wc_) – Följer varukorg och handelsfunktioner.
 • Session Cookies (wfvt_) – Information om geografisk plats, kommer ihåg ifylld data och autoifyllda formulär.
 • AWSALB – Tillåter fel från flera tjänster via en lastbalanserare. Sparar klustret som genomför tjänsten.
 • Zopin (_zlcmid) – Zopin live chatt-system.
 • Google adwords (ads/ga) – Verktyg som mäter besöksengagemang och kundkonvertering
 • Google Doubleclick – Rapporterar klick till annonsörers reklam.
 • Youtube – unika ID som följer hur användare nyttjar Youtube-videor över flera sidor.
 • WordFence – Verifierar om besökaren är människa eller robot.
Kontakta Oss

Du kan begära en kopia av informationen vi håller angående dig eller återkalla ditt samtycke till vår användning av din information för direkt marknadsföring, genom att kontakta PFLH: s dataskyddspersonal via e-post via: dataprivacy@passionforlife.com.

Eller du kan skriva till:

PFLH Data Protection Officer
Passion For Life Healthcare (UK) Ltd.
HQ 5th Floor
58 Nicholas Street
Chester
CH1 2NP

Du måste också ge information som hjälper oss att bekräfta din identitet. När vi har all information att svara på din förfrågan kommer vi att lämna informationen till dig inom en månad.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, radera, rätta till och flytta dina data. Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas längre har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke innan den tas ut.

Om du av någon anledning, och efter att du har tagit upp med vår dataskyddspersonal, några problem angående dina uppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten. I Förenade kungariket är tillsynsmyndigheten Informationskommissionärens kontor.

Förändringar i sekretess- och användarvillkor

Villkoren uppdateras löpande för att försäkra att de är relevanta och speglar hur och varför vi använder persondata samt nya rättsliga krav.