OM SÖMNAPNÉ

Sömnapné är ett allvarligt tillstånd som kan påverka din sömnkvalitet så väl som din generella hälsa. Den får dina luftvägar att tillfälligt stängas vilket hindrar dig från att kunna andas.

Det första symptomet på obstruktiv sömnapné (OSA) är ofta snarkning. Snarkning orsakas av att luftvägarna smalnas av, särskilt bak i halsen. Om dina luftvägar begränsas för mycket när du sover tvingas luften att dras igenom snabbare vilket får den mjuka vävnaden längst bak i svalget att torkas ut och börja vibrera. Ljudet du hör är det vi kallar snarkning.

I vissa fall blir luftvägarna så smala att väggarna fastnar och stänger sig. När det händer sker det ofta 10-30 sekunder åt gången, men kan även förekomma längre – ibland så ofta som 50 gånger i timmen eller till och med mer. När luftvägarna äntligen öppnas upp igen kan det leda till att en hög, våldsam snarkning släpps ut, vilket är känt som apné. Vissa gånger stänger sig luftvägarna inte helt, men blir så pass smala att det kan orsaka syrebrist i blodet. Detta kallas hypopné. Regelbundet förekommande apné och hypopné innebär att du med all sannolikhet lider av OSA.

Natten igenom kommer din kropp konstant att väcka sig själv till ett lättare sömnstadie för att kunna andas, vilket är anledningen till att många människor som lider av OSA känner sig så trötta dagen efter.

Alla former av sömnapnéer innebär att du får mindre cirkulerande syre i ditt blod än vad din kropp behöver. Det finns bevis för att obehandlad obstruktiv sömnapné ofta leder till högt blodtryck. Detta ökar din risk för allvarliga medicinska tillstånd, såsom hjärtsjukdom och stroke. Obstruktiv sömnapné har också ofta länkats till ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes.

Om man känner sig mycket trött på dagtid kan detta också orsaka problem i vardagen. Brist på kvalitetssömn förknippas med depression, dålig fokusering och humörsvängningar. Om du känner dig trött kan det också signifikant påverka din reaktionstid och göra det farligt att utföra vissa uppgifter, som att framföra fordon.

Sömnapné kan påverka personer oberoende av ålder. Riskfaktorer för obstruktiv sömnapné inkluderar:

 • Att vara överviktig. För mycket fett runt halsen kan leda till att luftvägarna utsätts för mer press, vilket gör det svårare att andas.
 • Att vara man. Det är okänt varför, men sömnapné är vanligare hos män än hos kvinnor.
 • Att vara 40 år eller äldre. Apné kan drabba alla oavsett ålder, men är mer vanligt förekommande hos människor som är över 40 år.
 • Alkohol. Omåttligt drickande kan leda till viktökning, vilket märkbart ökar risken för sömnapné.
 • Bred nacke. Att ha en kragstorlek på 43 cm innebär en större risk för att utveckla sömnapné.
 • Rökning. Rökning ökar inflammation och bibehållande av vätska i de övre luftvägarna vilket kan leda till andningssvårigheter.
 • Klimakteriet. Förändringarna i hormonnivåer under klimakteriet kan leda till att halsmusklerna blir mer avslappnade än vanligt.
 • Familjehistorik. Om sömnapné förekommer i din släkt finns risk att gener ärvts från dina föräldrar som gör att du lättare får sömnapné.
 • Nästäppa. Sömnapné är vanligare hos människor som har täppt näsa.

Tecken på sömnapné under vaken tid inkluderar:

 • Att ofta vakna med huvudvärk
 • Överdriven trötthet under dagen (att fortfarande känna sig icke-utvilad efter 8 timmars sömn)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Brist på sexlust
 • Att vara lättirriterad med humörsvängningar
 • Depression

Tecken på sömnapné under sömnen inkluderar:

 • Överdriven eller högljudd snarkning
 • Perioder av ansträngd andning
 • Flämtande eller kvävning under sömnen
 • Frekventa toalettbesök under natten

Om du misstänker att du har sömnapné är det bra att först diskutera detta med läkare. Hen kommer i så fall att ställa en officiell diagnos och rekommendera den mest lämpliga behandlingen för dig.

Förändringar i livsstil

Om du har diagnosticerats med obstruktiv sömnapné kan vissa förändringar i din livsstil göra att ditt tillstånd snart förbättras. Dessa omfattar:

 • Viktminskning
 • Sluta röka
 • Mer motion
 • Minskat alkoholintag

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Om du har diagnosticerats med obstruktiv sömnapné är en av de huvudsakliga behandlingarna användning av en CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Pressure).

CPAP-användare förses med en maskin och en ansiktsmask som sitter över näsa och mun under sömnen. Det fungerar genom att öka lufttrycket i din övre luftväg och hals, vilket hjälper till att hålla din luftväg öppen och gör det möjligt för dig att andas normalt.

Även om CPAP är en effektiv behandling kan den vara obekväm och bullrig. Studier visar att upp till 60 % av patienterna slutar att använda CPAP. Om du för närvarande använder en CPAP-maskin men tycker att det är svårt att vänja sig vid den kan det vara farligt att avbryta behandlingen. Prata alltid med din läkare först för att se om det finns andra lämpliga val för att behandla din sömnapné.

Orala enheter / Mandibular Advancement Devices (MADs)

En annan vanlig behandling för OSA är genom orala enheter, ibland kallade MADs, snarkningsmunstycken, eller snarkmunskydd. Dessa påminner om tandskydd, och fungerar genom att flytta fram din käke (eller helt enkelt hindra den från att falla bakåt) under sömnen. Detta hjälper till att hålla luftvägarna fria, hindra dem från att kollapsa under natten och hjälper dig att andas lätt och tyst.

Vilken behandling är bäst för mig?

Mild/måttlig OSA
Om du har en lätt till medelsvår sömnapné finns det en stor chans att du kan behandla den
framgångsrikt genom att göra livsstilsförändringar och att använda en snarkskena. Du kan läsa mer om hur Snoreeze snarkskena behandlar lätt till medelsvår sömnapné genom att klicka här.

Grav sömnapné
Om du lider av grav sömnapné är den bästa behandlingen förmodligen CPAP-maskin (även om vissa människor tycker att snarkskenan fortfarande fungerar bäst för dem i kombination med CPAP). Rådfråga din läkare för bästa sätt att behandla din sömnapné.