OM SNARKNING

VARFÖR SNARKAR JAG?

När vi sover slappnar musklerna av, även de i halsen. Den här avslappningen kan leda till att luftvägarna smalnas av, vilket försämrar lungornas förmåga att andas in och ut den mängd luft som behövs.

Om dina luftvägar smalnas av åker luften du andas igenom dem snabbare. Detta leder till att den tunna vävnaden i luftvägen torkas ut och börjar vibrera. Ljudet som uppstår är vad vi kallar snarkning.

ORSAKER TILL SNARKNING

Ålder

Även om man kan snarka vid vilken ålder som helst är det mer troligt att du är snarkare om du är över 35 år. Det beror på att ju äldre du är desto mer minskar din muskelkraft överallt på kroppen – inklusive i musklerna i din hals. Du kanske inte har den muskelkraft som behövs för att hålla din luftväg öppen under natten.

Viktökning

Om du har gått upp i vikt – även om det bara är några extra kilo – kan det påverka hur mycket du snarkar. Du lägger på dig vikt överallt på kroppen, även runt nacke och hals. Detta tryck på din luftväg kan göra det svårare för dig att andas, vilket leder till snarkning.

Genetiska faktorer

I vissa fall kan genetiska faktorer påverka sannolikheten för att du kommer att snarka. Du kan ha trängre övre luftvägar vilket kan göra att den mjuka vävnaden i halsen vibrerar. Om du har en större tunga kan detta å sin sida blockera de övre luftvägarna. En trång luftpassage kan påverka snarkande på samma sätt som en täppt näsa d.v.s. andning genom munnen gör att du börjar snarka.

Some types of medication can increase your risk of snoring

Medicinering

Vissa typer av medicin (lugnande) kan göra att musklerna på baksidan i halsen blir förslappade vilket ökar risk för snarkning. Du kan ha muskler som inte håller de övre luftvägarna tillräckligt öppna under natten för att undvika vibration i mjuka vävnader.

Förkylningar, allergier och täppt näsa

När vävnaden i näsan sväller under en förkylning (eller allergisk reaktion) begränsas luftflödet genom näsan. Blockeringen i näsan begränsar dina luftvägar och tvingar luften du andas att färdas snabbare och längre för att återfukta vävnaden. Detta kan göra så du tvingas andas genom munnen – vilket kan leda till snarkning.

Alkohol

Alkohol kan göra mjuka vävnader på baksidan i halsen slappare och därigenom öka risken för snarkning. Du kan ha muskler som inte håller de övre luftvägarna tillräckligt öppna under natten för att undvika vibration i mjuka vävnader. Notera att konsumtion av alkohol kan minska effekten av Snoreeze-produkter.

Smoking can cause you to snore

Rökning

Liksom är fallet med allergier irriterar rökning vävnaderna i din hals och näsa. Denna svullnad kan minska omfånget på din luftväg och göra att du snarkar.

Your sleep position can affect how much you snore

Sovställning

Din sovställning kan påverka hur mycket du snarkar. Om du ligger platt på rygg kan det göra att din tunga faller mot baksidan av svalget, vilket ökar din risk för snarkning.

Graviditet

Snarkning under graviditet är ganska vanligt, särskilt under den tredje trimestern. När du är gravid ökar mängden blod i din kropp, vilket gör att dina blodkärl vidgas. Detta kan leda till svullna passager i näsan och göra att du måste andas genom munnen, vilket resulterar i snarkning. Viktökning kan också sätta sig runt halsen och detta påverkar din förmåga att andas fritt.

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR DU SJÄLV KAN GÖRA

Enkla livsstilsförändringar bör alltid vara den första åtgärden om du vill sluta snarka. Att minska ditt alkoholintag, sluta röka och gå ner i vikt är saker som alla kan minska din snarkrisk. Om dessa förändringar inte gör någon skillnad kan en snarklindringsprodukt hjälpa.

Det är viktigt att komma ihåg att olika produkter är utformade för olika typer av snarkning. Tre av de vanligaste typerna är:

Vardaglig snarkning

Snarkning med begränsat luftflöde i näsan

Högljudd snarkning/Obstruktiv sömnapné

Vissa personer upptäcker att de har en blandning av två eller fler typer. Att välja en produkt som är rätt för dig betyder att du når större framgång i att minska din snarkning.

Everyday Snoring

När vi sover slappnar musklerna av, även de i halsen. Den här avslappningen kan leda till att luftvägarna smalnas av, vilket försämrar lungornas förmåga att andas in och ut den mängd luft som behövs.

Om dina luftvägar smalnas av åker luften du andas igenom dem snabbare. Detta leder till att den tunna vävnaden i luftvägen torkas ut och börjar vibrera. Ljudet som uppstår är vad vi kallar snarkning.

Typiska tecken på vardaglig snarkning

• Du vaknar ibland med halsont
• Du har för vana att sova på rygg
• Du snarkar även med stängd mun

Snarkning med nästäppa

Förkylningar och allergier är vanliga orsaker till snarkning. Utöver säsongsallergier som hösnuva upplever många även allergiska reaktioner mot damm- och sängmider utan att veta om det.

När vävnaden i näsan svullnar under en förkylning eller allergisk reaktion blir luftvägarna i näsan blockerade eller begränsade. Detta smalnar av dina luftvägar och tvingar luften du andas att färdas snabbare och längre för att återfukta vävnaden. Detta kan göra att du tvingas andas genom munnen – vilket kan leda till torr mun, och snarkning.

Typiska tecken på snarkning med begränsat luftflöde genom näsan

• Du är täppt i näsan
• Du sover med öppen mun
• Du har en diagnosticerad missbildning i näsan

Högljudd snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA)

Snarkning orsakas av att den mjuka vävnaden längst bak i halsen vibrerar när luftvägarna slappnar av när du sover. Men i vissa fall blir luftvägarna så smala att väggarna fastnar och stänger sig. När det händer sker det ofta under 10-30 sekunder åt gången, men kan även förekomma längre – ibland så ofta som 50 gånger i timmen eller till och med mer.

När luftvägarna äntligen öppnas upp igen kan det leda till att en hög, våldsam snarkning släpps ut, vilket är känt som apné. Med sömnapné tvingas kroppen ur sin djupsömn natten igenom för att hjälpa dig att andas, vilket läkare kallar “sömnfragmentering”. Du kanske inte är medveten om sömnfragmenteringen, men det är den som får dig att känna dig trött dagen efter. Vissa gånger stänger sig luftvägarna inte helt, men blir så pass smala att det kan orsaka syrebrist i blodet. Detta kallas hypopné. Regelbundet förekommande apné och hypopné innebär att du med all sannolikhet lider av OSA. Om du misstänker att detta är fallet rekommenderas du uppsöka läkare så fort som möjligt.

Typiska tecken på högljudd snarkning/sömnapné

• Din snarkning är mycket högljudd
• Du vaknar upp med en flämtning/kippar efter andan
• Du känner dig mycket trött på dagtid