Villkor

Ingen garanti

Denna sida är kontrollerad och drivs av Passion For Life Healthcare (International) (PFLH) från våra kontor i Storbritannien. PFLH står inte för att informationen på denna sida är passande eller tillgänglig för användning på andra platser. De som väljer att besöka hemsidan från andra platser gör detta på eget initiativ och är själva ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är relevanta.

PFLH uppdaterar denna sida i rimlig omfattning, men kan inte garantera dess exakthet. Användning av denna sida sker på besökarens egen risk. PFLH tar inget ansvar för direkt, indirekt eller inkonsekvent förlust från användandet av denna sida och alla underförstådda garantier är uteslutna i den omfattning som tillåts enligt engelsk lag. PFLH accepterar inget ansvar för virus som infekterar efter användning av ljud, video, eller text på denna sida.

Hälsoråd

Trots att alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att hälsoråden på denna sida är korrekta och uppdaterade, är de angivna råden på sidan generella. PFLH hävdar eller garanterar inte deras korrekthet eller användbarhet. Man bör därför inte förlita sig på råden för en specifik individ eller för ett specifikt syfte. Specifika medicinska råd bör alltid sökas från en kvalificerad läkare.

Intellektuell egendom

Allt material på denna sida är under upphovsrätt av PFLH, eller så har PFLH beviljats tillstånd att använda sådant material. Reproduktion av delar eller hela innehållet i någon form är förbjudet förutom i överensstämmelse med följande förutsättningar:

Licens för kopiering

Du får läsa, titta på, skriva ut och ladda ned materialet på dessa sidor endast för din personliga icke-kommersiella användning.

Licens att kopiera för begränsade syften

Du får kopiera materialet till individuella tredje parter för deras personliga information enbart, men bara om du anger denna hemsida som källa för materialet. Du måste inkludera källan och hemsideadressen i kopian av materialet och du måste informera den tredje parten att dessa villkor gäller för dem och att de måste följas. Denna licens att kopiera tillåter inte integrering av materialet eller delar av det i något annat arbete eller publikation – i hårdkopia, elektronik, eller annan form. Särskilt (men utan begränsning till) får ingen del av hemsidan distribueras eller kopieras för kommersiella syften.

Hypertextlänkar

Vissa hypertextlänkar på denna sida leder till hemsidor som inte är under PFLHs kontroll. När du aktiverar någon av dessa lämnar du hemsidan. PFLH har inte något ansvar eller skyldighet för innehållet på någon tredje parts hemsida som leds till av en hyperlänk, och ger ingen garanti (direkt eller implicerad) för informationen som kan finnas på dessa hemsidor.

Användandet av information

Kommunikation från användare, med undantag för personlig eller hälsorelaterad information som täcks av PFLH:s sekretessvillkor, behandlas som icke-konfidentiell och allmän, och PFLH kan använda informationen för alla syften, inkluderat reproduktion och publicering, etc, och kan använda idéerna för alla syften, inkluderat kommersiella sådana.

Jurisdiktion

Dessa villkor och innehållet på hemsidan står under Storbritanniens lag.

Förändringar

Dessa villkor kan komma att ändras med tiden så användaren rekommenderas att se över dem regelbundet.

Kontakta Oss

Du kan kräva en kopia av information vi innehar rörande dig. Eller så kan du ta tillbaka ditt godkännande för att vi använder informationen om dig för direktmarknadsföring genom att kontakta PFLH:s dataskyddsansvarige via email: dataprivacy@passionforlife.com.

Eller genom att skriva till:

PFLH Data Protection Officer
Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
HQ 5th Floor
58 Nicholas Street
Chester
CH1 2NP
United Kingdom

Du kommer även behöva inkludera information som hjälper oss att bekräfta din identitet. När vi väl har all information för att svara på din förfrågan kommer du få informationen inom en månad.